Какво означава думата...

Дума ли е видеосайта?

Какво означава думата видеосайта?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново