Какво означава думата...

Дума ли е видеосайтът?

Какво означава думата видеосайтът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново