Какво означава думата...

Дума ли е видеотестът?

Какво означава думата видеотестът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново