Какво означава думата...

Дума ли е видеофайла?

Какво означава думата видеофайла?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново