Какво означава думата...

Дума ли е видеофайлът?

Какво означава думата видеофайлът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново