Какво означава думата...

Дума ли е видеохита?

Какво означава думата видеохита?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново