Какво означава думата...

Дума ли е видеочас?

Какво означава думата видеочас?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново