Какво означава думата...

Дума ли е видеочаса?

Какво означава думата видеочаса?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново