Какво означава думата...

Дума ли е видеочасове?

Какво означава думата видеочасове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново