Какво означава думата...

Дума ли е видеочасовете?

Какво означава думата видеочасовете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново