Какво означава думата...

Дума ли е видеочасът?

Какво означава думата видеочасът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново