Какво означава думата...

Дума ли е видеошок?

Какво означава думата видеошок?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново