Какво означава думата...

Дума ли е видеошока?

Какво означава думата видеошока?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново