Какво означава думата...

Дума ли е видеошум?

Какво означава думата видеошум?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново