Какво означава думата...

Дума ли е видеошума?

Какво означава думата видеошума?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново