Какво означава думата...

Дума ли е видеошумът?

Какво означава думата видеошумът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново