Какво означава думата...

Дума ли е видове?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата видове?

видъ`т, вида`, само +ед., +м. Външност, видим облик, изглед. Видът ти не ми харесва. Имаш добър вид. Видът на къщата вдъхва респект.
----
видъ`т, вида`, +мн. ви`дове, два) ви`да, +м.
#1 Подразделение в систематиката на предмет, явление и под. — разновидност, тип спрямо общ признак. Видове обучение. Три вида градове по големина. Различни видове стоки.
#2 +Спец. В биологията — група растения или животни от общ биологичен род, обособени според свои характерни особености.
+прил. [[ви`дов]], ви`дова, ви`дово, +мн. ви`дови във 2 знач.).
* Вид на глагола. — +Спец. В езикознанието — граматична категория за характеризиране на действието с оглед на неговата цялостност; аспект. Несвършен вид. Свършен вид.