Какво означава думата...

Дума ли е вик?

Какво означава думата вик?

викъ`т, вика`, +мн. ви`кове, два) ви`ка, +м.
#1 Гръмък, силен звук, издаден с гласа. Чуха се викове. Отчаян вик разтърси тишината.
#2 Зов, повик, призив. Вик за помощ. Вик за борба.
#3 +Прен. Шумна, демонстративна себеизява. Последният вик на модата.

AI тълкуване

ново