Какво означава думата...

Дума ли е винтът?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата винтът?

ви`нтът, ви`нта, +мн. ви`нтове, два) ви`нта, +м.
#1 Цилиндричен метален елемент със спирален нарез за съединяване на части чрез завъртане; бурма.
#2 +Спец. Корабно витло.
+същ. +умал. [[ви`нтче]], +мн. ви`нтчета, +ср. в 1 знач.).
+прил. [[ви`нтов]], ви`нтова, ви`нтово, +мн. ви`нтови.