Какво означава думата...

Дума ли е вип?

Какво означава думата вип?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново