Какво означава думата...

Дума ли е влек?

Какво означава думата влек?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново