Какво означава думата...

Дума ли е влека?

Какво означава думата влека?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново