Какво означава думата...

Дума ли е влекът?

Какво означава думата влекът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново