Какво означава думата...

Дума ли е влогът?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата влогът?

вло`гът, вло`га, +мн. вло`гове, два) вло`га, +м.
#1 Пари, внесени в банка. Спестовен влог. Имам влог. Влоговете на гражданите.
#2 +Прен. Принос. С това изследване той прави ценен влог в науката.
+прил. [[вло`гов]], вло`гова, вло`гово, +мн. вло`гови в 1 знач.). Влогова книжка.