Какво означава думата...

Дума ли е внос?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата внос?

вно`сът, вно`са, само +ед., +м. Доставка на стоки от чужбина за вътрешния пазар. Вносът ще се разшири. Прекратява се вносът от тая страна.
+прил. [[вно`сен]], вно`сна, вно`сно, +мн. вно`сни. Вносни стоки. Вносна продукция.
* Членски внос. — Периодично плащана парична сума за членство в партия, клуб, организация.