Какво означава думата...

Дума ли е войса?

Какво означава думата войса?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново