Какво означава думата...

Дума ли е вратът?

Какво означава думата вратът?

вратъ`т, врата`, +мн. вратове`, два) вра`та, +м.
#1 Част от тялото на човек или животно, която съединява главата с трупа; шия.
#2 Само задната част на тая част от тялото; тил. Ще ти плесна един по врата.
+прил. [[вра`тен]], вра`тна, вра`тно, +мн. вра`тни. Вратни жили.
* Извивам/извия врата — на някого). +Разг. Погубвам, унищожавам.
* Не е врат, ами шия. — Разг. Ирон. Все едно, все същото.
* Обесвам се/обеся се на врата — на някого). +Разг. Чакам да ме хранят, издържат; натрапвам се, досаждам, преча.
* Стъпвам на врата — на някого). +Разг. Подчинявам, покорявам.
* Широко ми е около врата. — +Разг. Нямам безпокойство, грижа, притеснение.

AI тълкуване

ново