Какво означава думата...

Дума ли е врачовете?

Какво означава думата врачовете?

вра`чът, вра`ча, +мн. вра`чове, +м. Мъж, който врачува или лекува с билки.

AI тълкуване

ново