Какво означава думата...

Дума ли е вузове?

Какво означава думата вузове?

ву`зът, ву`за, +мн. ву`зове, два) ву`за, +м. +Разг. Висше учебно заведение.
+прил. [[ву`зовски]], ву`зовска, ву`зовско, +мн. ву`зовски. Вузовската дидактика на Л.

AI тълкуване

ново