Какво означава думата...

Дума ли е гад?

Какво означава думата гад?

га`дът, га`да, +мн. га`дове, два) га`да, +м.
#1 +Остар. Животно, птица.
#2 +Прен. +Грубо. Отвратителен, противен, гнусен човек.

AI тълкуване

ново