Български тълковен речник API

Налично е публично API на българския тълковен речник предоставено от dumalie.com. В него може да проверите програматично дали дадена дума съществува, както и какво е нейното значние. API-то оперерира през HTTPS протокол и за момента е достъпно за всеки.
Ако желаете да го вградите във вашата игра, речник или приложение, моля погледнете пълната документация в SwaggerUI. За бърз преглед на какво предоставя нашето API, може да останете на тази страница.
Виж подробна документация

Как се използва?

За да повикате API-то, e нужно да направите GET заявка до
https://api.dumalie.com/
чрез вашият любим фреймуърк. Не е нужно да се регистритате или да предоставяте API токени, но запазваме правото си това да се промени в бъдеще.
Примерна заявка и отговори
Съществуваща дума
Status: 200
{
"exists": true,
"name": "мандарина",
"name_stressed": "мандарѝна",
"name_broken": "ман-да-ри-на",
"name_condensed": "мндрн",
"meaning": "1. Цитрусово дърво, подобно на портокал, но с по-дребни плодове. \n 2. Плодът от това дърво.",
"synonyms": null
}
Несъществуваща дума
Status: 200
{
"name": "мандарина",
"exists": false
}

TypeScript пример

1
type DumalieResponse = {
2
exists: true;
3
name: string;
4
name_stressed: string | null;
5
name_broken: string | null;
6
name_condensed: string | null;
7
meaning: string | null;
8
synonyms: string | null;
9
} | {
10
name: string;
11
exists: false;
12
}
13
14
async function getWordMeaning(word: string) {
15
const response = await fetch('https://api.dumalie.com/' + word);
16
const data = await response.json();
17
18
return data as DumalieResponse;
19
}
20
21
const mandarina = await getWordMeaning('мандарина'); // { exists: true, ....}
22
const notAWord = await getWordMeaning('зкласс'); // { exists: false, word: 'зкласс' }

API Pricing

цена за използване на api.dumallie.com
FeatureFree planPro plan
Ценабезплатно
(not yet available)
Заявкинеограничени
(rate limit: 30 requests per 60 seconds)
неограничени
(rate limit: 100 requests per 60 seconds)
Достъп до https://api.dumalie.com/{word}
(not yet available)
Обяснение на дума чрез AI
(not yet available)